ثبت نام

ابتدا از قسمت ثبت نام با وارد کردن مشخصات دقیق ثبت نام را کامل کنید تا حساب کاربری شما فعال شود

اجاره دستگاه

با اجاره کردن هر دستگاه به درآمد مطلوبی دست پیدا کنید و همچنین با دعوت دوستان این درآمد را بیشتر کنید

برداشت

با رسیدن موجودی به حداقل مقدار برداشت به دو روش پایا و کارت به کارت دریافت کنید

star-1

ماین ۵۵۰ تومان در هر روز

star-2

ماین ۴,۰۰۰ تومان در هر روز

star-3

ماین ۲۲,۰۰۰ تومان در هر روز

ماشین حساب


هزینه: 0 تومان
درآمد نهایی: 0 تومان

۱,۰۴۴

تعداد کاربران

۲۳,۵۴۲,۷۳۸

مجموع اجاره ها

۱۱,۵۲۸,۴۲۵

مجموع درآمد کاربران
«آخرین اجاره ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
aghilkooshki۱۶,۰۰۰۱۳:۴۰۱۳۹۷/۱۱/۳۰
f.tabrizi60۱۵,۰۰۰۱۳:۲۴۱۳۹۷/۱۱/۲۹
samiraghaleh۱۵,۰۰۰۲۳:۴۹۱۳۹۷/۱۱/۲۶
shamsoddin۵۰۰,۰۰۰۱۷:۰۹۱۳۹۷/۱۱/۲۵
maral71۱۵,۰۰۰۲۳:۰۵۱۳۹۷/۱۱/۲۳
mohsen5858۱۵,۰۰۰۱۷:۰۸۱۳۹۷/۱۱/۲۰
boys_boot۵۰۰,۰۰۰۰۳:۰۹۱۳۹۷/۱۱/۱۷
nsrallh1395۲۰,۰۰۰۰۷:۱۸۱۳۹۷/۱۱/۱۱
Tarzi۲,۰۰۰,۰۰۰۱۳:۵۹۱۳۹۷/۱۱/۸
taherdin۱۵,۰۰۰۱۰:۲۴۱۳۹۷/۱۱/۷
«آخرین برداشت ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
hamzeh66۴۵,۷۹۵۱۸:۱۲۱۳۹۷/۱۱/۲۹
maral71۲,۱۶۵۲۱:۳۵۱۳۹۷/۱۱/۲۷
behzadnokiaB1۵۰,۰۰۰۱۹:۲۲۱۳۹۷/۱۱/۲۶
Tarzi۳,۰۰۰,۰۰۰۱۵:۵۳۱۳۹۷/۱۱/۲۳
taherdin۳,۰۰۰۰۹:۱۰۱۳۹۷/۱۱/۲۳
Sdizgani۶,۶۹۱۱۱:۱۴۱۳۹۷/۱۱/۲۱
king9990۳۰,۰۰۰۱۱:۲۹۱۳۹۷/۱۱/۱۸
omidzedd1۷,۵۰۰۰۹:۵۳۱۳۹۷/۱۱/۱۸
arzmin۱۰,۰۰۰۲۳:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۷
sayed۳۰,۵۰۰۱۸:۱۴۱۳۹۷/۱۱/۱۶