ثبت نام

ابتدا از قسمت ثبت نام با وارد کردن مشخصات دقیق ثبت نام را کامل کنید تا حساب کاربری شما فعال شود

اجاره دستگاه

با اجاره کردن هر دستگاه به درآمد مطلوبی دست پیدا کنید و همچنین با دعوت دوستان این درآمد را بیشتر کنید

برداشت

با رسیدن موجودی به حداقل مقدار برداشت به دو روش پایا و کارت به کارت دریافت کنید

star-1

ماین ۵۵۰ تومان در هر روز

star-2

ماین ۴,۰۰۰ تومان در هر روز

star-3

ماین ۲۲,۰۰۰ تومان در هر روز

ماشین حساب


هزینه: 0 تومان
درآمد نهایی: 0 تومان

۴۶۵

تعداد کاربران

۰

مجموع اجاره ها

۰

مجموع درآمد کاربران
«آخرین اجاره ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
«آخرین برداشت ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
«برترین کاربران از نظر اجاره دستگاه»
نام کاربری سرمایه گذاری
«برترین کاربران از نظر امتیاز»
نام کاربری امتیاز
aliiririran۱۷
Mofarahani۱