ثبت نام

ابتدا از قسمت ثبت نام با وارد کردن مشخصات دقیق ثبت نام را کامل کنید تا حساب کاربری شما فعال شود

اجاره دستگاه

با اجاره کردن هر دستگاه به درآمد مطلوبی دست پیدا کنید و همچنین با دعوت دوستان این درآمد را بیشتر کنید

برداشت

با رسیدن موجودی به حداقل مقدار برداشت به دو روش پایا و کارت به کارت دریافت کنید

star-1

ماین ۵۵۰ تومان در هر روز

star-2

ماین ۴,۰۰۰ تومان در هر روز

star-3

ماین ۲۲,۰۰۰ تومان در هر روز

ماشین حساب


هزینه: 0 تومان
درآمد نهایی: 0 تومان

۸۵۴

تعداد کاربران

۶,۱۷۶,۷۳۸

مجموع اجاره ها

۵۷۶,۹۵۱

مجموع درآمد کاربران
«آخرین اجاره ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
omidzedd1۱۵,۰۰۰۱۰:۰۴۱۳۹۷/۱۰/۳۰
ghasem1345۱,۰۰۰,۰۰۰۱۰:۵۵۱۳۹۷/۱۰/۲۹
ghasem1345۵۰۰,۰۰۰۲۳:۱۵۱۳۹۷/۱۰/۲۸
sayed۴,۰۰۰۱۷:۲۵۱۳۹۷/۱۰/۲۸
sayed۱۵,۰۰۰۱۱:۳۶۱۳۹۷/۱۰/۲۷
behzadnokiaB1۱۰۰,۰۰۰۱۹:۰۹۱۳۹۷/۱۰/۲۶
sayed۱۰,۰۰۰۱۶:۳۱۱۳۹۷/۱۰/۲۶
2282960718۱۵,۰۰۰۱۲:۲۲۱۳۹۷/۱۰/۲۶
sayed۱۵,۰۰۰۱۵:۰۷۱۳۹۷/۱۰/۲۵
iman_shzbax۱۵,۰۰۰۱۴:۵۱۱۳۹۷/۱۰/۲۵
«آخرین برداشت ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
Amir11۱۶۵,۰۰۰۱۹:۰۸۱۳۹۷/۱۰/۳۰
Reza9803۱۷۸,۵۱۸۱۱:۴۶۱۳۹۷/۱۰/۳۰
arzmin۱۲,۰۰۰۰۳:۲۱۱۳۹۷/۱۰/۳۰
mom72۱۵,۰۰۰۱۱:۴۲۱۳۹۷/۱۰/۲۸
Younes00۲۴,۰۰۰۰۸:۴۰۱۳۹۷/۱۰/۲۷
mom72۱۵,۰۰۰۱۰:۳۰۱۳۹۷/۱۰/۲۵
shamsoddin۴,۳۰۰۰۷:۰۷۱۳۹۷/۱۰/۲۲
Reza9803۷۷,۰۰۰۱۹:۱۶۱۳۹۷/۱۰/۲۱
pooyaj70۵,۸۵۱۱۶:۵۴۱۳۹۷/۱۰/۱۸
Younes00۵,۰۰۰۰۹:۲۴۱۳۹۷/۱۰/۱۸
«برترین سرمایه گذاران »
نام کاربری سرمایه گذاری
Tarzi۲,۱۷۰,۰۰۰
ghasem1345۱,۵۰۰,۰۰۰
vahidkhodadost۵۰۰,۰۰۰
Reza9803۵۰۰,۰۰۰
hamzeh66۱۹۰,۰۰۰
payam1346۱۶۰,۰۰۰
mom72۱۲۹,۹۸۸
Sary90۱۱۵,۰۰۰
behzadnokiaB1۱۰۰,۰۰۰
Younes00۱۰۰,۰۰۰
«برترین کاربران از نظر امتیاز»
نام کاربری امتیاز
Tarzi۱,۲۴۱,۳۰۳
ghasem1345۷۵۱,۷۳۹
farhadmilan۵۲۴,۹۳۴
vahidkhodadost۲۵۲,۶۷۹
payam1346۱۹۸,۵۷۶
hamzeh66۱۴۵,۱۰۶
Ho.shsh۱۰۳,۲۱۵
Amirb7_۷۵,۰۰۱
Sary90۷۲,۴۰۷
daramad۶۵,۰۰۴