ثبت نام

ابتدا از قسمت ثبت نام با وارد کردن مشخصات دقیق ثبت نام را کامل کنید تا حساب کاربری شما فعال شود

اجاره دستگاه

با اجاره کردن هر دستگاه به درآمد مطلوبی دست پیدا کنید و همچنین با دعوت دوستان این درآمد را بیشتر کنید

برداشت

با رسیدن موجودی به حداقل مقدار برداشت به دو روش پایا و کارت به کارت دریافت کنید

star-1

ماین ۵۵۰ تومان در هر روز

star-2

ماین ۴,۰۰۰ تومان در هر روز

star-3

ماین ۲۲,۰۰۰ تومان در هر روز

ماشین حساب


هزینه: 0 تومان
درآمد نهایی: 0 تومان

۸۸۱

تعداد کاربران

۲۰,۴۰۱,۷۳۸

مجموع اجاره ها

۸۷۴,۹۵۱

مجموع درآمد کاربران
«آخرین اجاره ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
king9990۶۰,۰۰۰۲۲:۳۵۱۳۹۷/۱۱/۳
ghasem1345۵۰,۰۰۰۲۰:۳۳۱۳۹۷/۱۱/۳
Tarzi۱۵,۰۰۰۱۴:۰۱۱۳۹۷/۱۱/۳
Tarzi۱۰,۱۰۰,۰۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۳
Tarzi۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳:۵۷۱۳۹۷/۱۱/۳
omidzedd1۱۵,۰۰۰۱۰:۰۴۱۳۹۷/۱۰/۳۰
ghasem1345۱,۰۰۰,۰۰۰۱۰:۵۵۱۳۹۷/۱۰/۲۹
ghasem1345۵۰۰,۰۰۰۲۳:۱۵۱۳۹۷/۱۰/۲۸
sayed۴,۰۰۰۱۷:۲۵۱۳۹۷/۱۰/۲۸
sayed۱۵,۰۰۰۱۱:۳۶۱۳۹۷/۱۰/۲۷
«آخرین برداشت ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
vahidkhodadost۲۵۲,۰۰۰۱۶:۱۲۱۳۹۷/۱۱/۲
mom72۱۰,۰۰۰۱۱:۲۸۱۳۹۷/۱۱/۲
mom72۱۵,۰۰۰۱۱:۱۴۱۳۹۷/۱۱/۲
Younes00۲۱,۰۰۰۲۳:۱۸۱۳۹۷/۱۱/۱
Amir11۱۶۵,۰۰۰۱۹:۰۸۱۳۹۷/۱۰/۳۰
Reza9803۱۷۸,۵۱۸۱۱:۴۶۱۳۹۷/۱۰/۳۰
arzmin۱۲,۰۰۰۰۳:۲۱۱۳۹۷/۱۰/۳۰
mom72۱۵,۰۰۰۱۱:۴۲۱۳۹۷/۱۰/۲۸
Younes00۲۴,۰۰۰۰۸:۴۰۱۳۹۷/۱۰/۲۷
mom72۱۵,۰۰۰۱۰:۳۰۱۳۹۷/۱۰/۲۵
«برترین سرمایه گذاران »
نام کاربری سرمایه گذاری
Tarzi۱۶,۲۸۵,۰۰۰
ghasem1345۱,۵۵۰,۰۰۰
vahidkhodadost۵۰۰,۰۰۰
Reza9803۵۰۰,۰۰۰
hamzeh66۱۹۰,۰۰۰
payam1346۱۶۰,۰۰۰
mom72۱۲۹,۹۸۸
Sary90۱۱۵,۰۰۰
behzadnokiaB1۱۰۰,۰۰۰
Younes00۱۰۰,۰۰۰
«برترین کاربران از نظر امتیاز»
نام کاربری امتیاز
Tarzi۸,۲۹۸,۸۰۳
ghasem1345۷۷۶,۷۶۵
farhadmilan۵۲۴,۹۳۴
payam1346۲۱۹,۵۷۶
hamzeh66۱۴۵,۱۰۶
Ho.shsh۱۰۳,۲۱۵
Sary90۷۲,۳۰۷
daramad۶۵,۰۰۴
arzmin۵۰,۳۱۸
behzadnokiaB1۵۰,۰۰۲