ثبت نام

ابتدا از قسمت ثبت نام با وارد کردن مشخصات دقیق ثبت نام را کامل کنید تا حساب کاربری شما فعال شود

اجاره دستگاه

با اجاره کردن هر دستگاه به درآمد مطلوبی دست پیدا کنید و همچنین با دعوت دوستان این درآمد را بیشتر کنید

برداشت

با رسیدن موجودی به حداقل مقدار برداشت به دو روش پایا و کارت به کارت دریافت کنید

star-1

ماین ۱,۰۲۵ تومان در هر روز

star-2

ماین ۶,۹۳۳ تومان در هر روز

star-3

ماین ۳۵,۰۰۰ تومان در هر روز

score-1

دریافت ۱,۰۲۵ امتیاز در هر روز

score-2

دریافت ۶,۹۳۳ امتیاز در هر روز

score-3

دریافت ۳۵,۰۰۰ امتیاز در هر روز

دستگاه های قابل اجاره

دستگاه star-1 به تعداد -580 عدد
دستگاه star-2 به تعداد -102 عدد
دستگاه star-3 به تعداد -43 عدد

دستگاه score-1 به تعداد -355 عدد
دستگاه score-2 به تعداد -48 عدد
دستگاه score-3 به تعداد -7 عدد

دستگاه ویژه به تعداد -2 عدد

۳,۳۷۰

تعداد کاربران

۱,۳۵۷,۵۰۰,۲۳۸

مجموع اجاره ها

۱,۰۶۷,۰۱۹,۱۶۹

مجموع درآمد کاربران
«آخرین اجاره ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
reza733۱۵,۰۰۰۱۷:۱۴۱۳۹۸/۵/۳۱
khodekhod۱۵,۰۰۰۰۵:۳۴۱۳۹۸/۵/۳۱
Mosiyouu۱۵,۰۰۰۲۰:۱۴۱۳۹۸/۵/۳۰
meloring95۱۵,۰۰۰۱۵:۳۳۱۳۹۸/۵/۳۰
meloring95۱۵,۰۰۰۱۵:۳۲۱۳۹۸/۵/۳۰
meloring95۱۵,۰۰۰۱۵:۲۸۱۳۹۸/۵/۳۰
meloring95۱۵,۰۰۰۱۵:۲۷۱۳۹۸/۵/۳۰
meloring95۱۵,۰۰۰۱۵:۲۴۱۳۹۸/۵/۳۰
meloring95۱۵,۰۰۰۱۵:۲۳۱۳۹۸/۵/۳۰
meloring95۱۵,۰۰۰۱۵:۲۱۱۳۹۸/۵/۳۰
«آخرین برداشت ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
hanieh4396۳۳۶,۰۰۰۰۱:۲۲۱۳۹۸/۵/۳۱
tarasystem۷۸۴,۰۰۰۰۰:۲۹۱۳۹۸/۵/۳۱
AMozafar۳۰۸,۰۰۰۰۰:۰۴۱۳۹۸/۵/۳۱
Fatima۷۵۶,۰۰۰۰۰:۰۱۱۳۹۸/۵/۳۱
reza1371۸۸۲,۰۰۰۰۰:۰۱۱۳۹۸/۵/۳۱
mohammadtaha۱۱۰,۰۰۰۲۲:۱۸۱۳۹۸/۵/۳۰
hasanvafati۷,۲۴۸۲۰:۰۹۱۳۹۸/۵/۳۰
km85۲۹۰,۰۰۰۱۷:۱۱۱۳۹۸/۵/۳۰
hamed۱۲۰,۰۰۰۱۶:۲۷۱۳۹۸/۵/۳۰
ramin1372۱۵۴,۰۰۰۱۴:۲۵۱۳۹۸/۵/۳۰