ثبت نام

ابتدا از قسمت ثبت نام با وارد کردن مشخصات دقیق ثبت نام را کامل کنید تا حساب کاربری شما فعال شود

اجاره دستگاه

با اجاره کردن هر دستگاه به درآمد مطلوبی دست پیدا کنید و همچنین با دعوت دوستان این درآمد را بیشتر کنید

برداشت

با رسیدن موجودی به حداقل مقدار برداشت به دو روش پایا و کارت به کارت دریافت کنید

star-1

ماین ۱,۰۲۵ تومان در هر روز

star-2

ماین ۶,۹۳۳ تومان در هر روز

star-3

ماین ۳۵,۰۰۰ تومان در هر روز

score-1

دریافت ۱,۰۲۵ امتیاز در هر روز

score-2

دریافت ۶,۹۳۳ امتیاز در هر روز

score-3

دریافت ۳۵,۰۰۰ امتیاز در هر روز

دستگاه های قابل اجاره

دستگاه star-1 به تعداد 4495 عدد
دستگاه star-2 به تعداد 4904 عدد
دستگاه star-3 به تعداد 4929 عدد

دستگاه score-1 به تعداد 4724 عدد
دستگاه score-2 به تعداد 4938 عدد
دستگاه score-3 به تعداد 4952 عدد

دستگاه ویژه به تعداد 433 عدد

۲,۵۸۹

تعداد کاربران

۷۷۳,۲۰۰,۲۳۸

مجموع اجاره ها

۳۹۴,۷۵۷,۱۹۵

مجموع درآمد کاربران
«آخرین اجاره ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
hossiensarbaz۱,۳۵۰,۰۰۰۰۱:۰۳۱۳۹۸/۳/۳۰
hossiensarbaz۱,۳۵۰,۰۰۰۰۱:۰۲۱۳۹۸/۳/۳۰
khodekhod۱۵,۰۰۰۲۰:۰۲۱۳۹۸/۳/۲۹
khodekhod۱۵,۰۰۰۱۹:۵۸۱۳۹۸/۳/۲۹
bamana12۱,۳۵۰,۰۰۰۱۷:۲۸۱۳۹۸/۳/۲۹
bamana12۱,۳۵۰,۰۰۰۱۷:۲۷۱۳۹۸/۳/۲۹
Nima79578۱,۳۵۰,۰۰۰۱۶:۴۸۱۳۹۸/۳/۲۹
shayan6975۱۵,۰۰۰۱۶:۲۰۱۳۹۸/۳/۲۹
shayan6975۱۵,۰۰۰۱۶:۱۵۱۳۹۸/۳/۲۹
avjavj1234@gmail.com۱,۳۵۰,۰۰۰۱۶:۱۲۱۳۹۸/۳/۲۹
«آخرین برداشت ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
Babakrj08۱۰۰,۰۰۰۱۱:۰۸۱۳۹۸/۳/۲۹
workiran2020۲۹۰,۰۰۰۱۱:۰۱۱۳۹۸/۳/۲۹
farhad good۵۶۰,۰۰۰۱۰:۴۹۱۳۹۸/۳/۲۹
Arshida۷۸۴,۰۰۰۱۰:۰۳۱۳۹۸/۳/۲۹
Kami۶۹۳,۰۰۰۱۰:۰۲۱۳۹۸/۳/۲۹
Kazem6325۴۹۰,۰۰۰۰۶:۴۰۱۳۹۸/۳/۲۹
ss.haddadi۱۶۸,۰۰۰۰۶:۳۵۱۳۹۸/۳/۲۹
Nima79578۹۳۸,۰۰۰۰۲:۰۶۱۳۹۸/۳/۲۹
a_sadeqi1369۸۰۰,۰۰۰۰۰:۳۸۱۳۹۸/۳/۲۹
Shining۶۳۰,۰۰۰۰۰:۲۴۱۳۹۸/۳/۲۹