ثبت نام

ابتدا از قسمت ثبت نام با وارد کردن مشخصات دقیق ثبت نام را کامل کنید تا حساب کاربری شما فعال شود

اجاره دستگاه

با اجاره کردن هر دستگاه به درآمد مطلوبی دست پیدا کنید و همچنین با دعوت دوستان این درآمد را بیشتر کنید

برداشت

با رسیدن موجودی به حداقل مقدار برداشت به دو روش پایا و کارت به کارت دریافت کنید

star-1

ماین ۱,۰۲۵ تومان در هر روز

star-2

ماین ۶,۹۳۳ تومان در هر روز

star-3

ماین ۳۵,۰۰۰ تومان در هر روز

score-1

دریافت ۱,۰۲۵ امتیاز در هر روز

score-2

دریافت ۶,۹۳۳ امتیاز در هر روز

score-3

دریافت ۳۵,۰۰۰ امتیاز در هر روز

دستگاه های قابل اجاره

دستگاه star-1 به تعداد 294 عدد
دستگاه star-2 به تعداد 484 عدد
دستگاه star-3 به تعداد 479 عدد

دستگاه score-1 به تعداد 460 عدد
دستگاه score-2 به تعداد 493 عدد
دستگاه score-3 به تعداد 496 عدد

دستگاه ویژه به تعداد 100 عدد

۱,۲۳۴

تعداد کاربران

۳۳,۰۳۰,۲۳۸

مجموع اجاره ها

۱۳,۵۶۴,۳۵۷

مجموع درآمد کاربران
«آخرین اجاره ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
yahya69h۱۵,۰۰۰۲۱:۵۵۱۳۹۷/۱۲/۲۸
yahya69h۱۵,۰۰۰۲۱:۲۸۱۳۹۷/۱۲/۲۸
hossiensarbaz۱,۰۰۰,۰۰۰۱۴:۰۳۱۳۹۷/۱۲/۲۸
sedsadeg57۱,۰۰۰,۰۰۰۰۹:۵۱۱۳۹۷/۱۲/۲۸
parviznazari۱۵,۰۰۰۰۴:۲۰۱۳۹۷/۱۲/۲۸
boys_boot۱۵,۰۰۰۲۱:۵۱۱۳۹۷/۱۲/۲۷
boys_boot۱۵,۰۰۰۲۱:۵۰۱۳۹۷/۱۲/۲۷
boys_boot۱۵,۰۰۰۲۱:۴۹۱۳۹۷/۱۲/۲۷
boys_boot۱۰۰,۰۰۰۲۱:۴۷۱۳۹۷/۱۲/۲۷
marlikhp۱۵,۰۰۰۲۱:۲۶۱۳۹۷/۱۲/۲۷
«آخرین برداشت ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
aghilkooshki۱۴,۰۰۰۱۲:۳۸۱۳۹۷/۱۲/۲۸
maral71۳,۰۷۵۱۲:۳۷۱۳۹۷/۱۲/۲۸
daryoush1983۱۰,۰۰۰۰۷:۵۵۱۳۹۷/۱۲/۲۸
hossiensarbaz۱۵,۰۰۰۲۲:۴۱۱۳۹۷/۱۲/۲۷
ghasem1345۲۱۰,۰۰۰۲۲:۲۳۱۳۹۷/۱۲/۲۶
fhmohebbi1997۵۰,۰۰۰۱۷:۱۳۱۳۹۷/۱۲/۲۶
mom72۱۰,۰۰۰۱۲:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۶
behzadnokiaB1۲۵,۰۰۰۰۷:۵۸۱۳۹۷/۱۲/۲۶
workiran2020۸۷,۰۰۰۲۳:۳۸۱۳۹۷/۱۲/۲۵
Younes00۲۰,۰۰۰۰۸:۵۰۱۳۹۷/۱۲/۲۵