ثبت نام

ابتدا از قسمت ثبت نام با وارد کردن مشخصات دقیق ثبت نام را کامل کنید تا حساب کاربری شما فعال شود

اجاره دستگاه

با اجاره کردن هر دستگاه به درآمد مطلوبی دست پیدا کنید و همچنین با دعوت دوستان این درآمد را بیشتر کنید

برداشت

با رسیدن موجودی به حداقل مقدار برداشت به دو روش پایا و کارت به کارت دریافت کنید

star-1

ماین ۱,۰۲۵ تومان در هر روز

star-2

ماین ۶,۹۳۳ تومان در هر روز

star-3

ماین ۳۵,۰۰۰ تومان در هر روز

score-1

دریافت ۱,۰۲۵ امتیاز در هر روز

score-2

دریافت ۶,۹۳۳ امتیاز در هر روز

score-3

دریافت ۳۵,۰۰۰ امتیاز در هر روز

دستگاه های قابل اجاره

دستگاه star-1 به تعداد 4486 عدد
دستگاه star-2 به تعداد 4890 عدد
دستگاه star-3 به تعداد 4923 عدد

دستگاه score-1 به تعداد 4713 عدد
دستگاه score-2 به تعداد 4931 عدد
دستگاه score-3 به تعداد 4947 عدد

دستگاه ویژه به تعداد 377 عدد

۲,۶۵۰

تعداد کاربران

۸۵۶,۷۰۰,۲۳۸

مجموع اجاره ها

۴۵۷,۹۲۹,۲۷۹

مجموع درآمد کاربران
«آخرین اجاره ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
mortaza۱۵,۰۰۰۲۰:۴۰۱۳۹۸/۴/۵
mortaza۱۵,۰۰۰۲۰:۴۰۱۳۹۸/۴/۵
mortaza۱۵,۰۰۰۲۰:۳۸۱۳۹۸/۴/۵
mortaza۱۵,۰۰۰۲۰:۳۷۱۳۹۸/۴/۵
Arash2245۱۰۰,۰۰۰۲۰:۱۱۱۳۹۸/۴/۵
Arash2245۱۰۰,۰۰۰۲۰:۰۸۱۳۹۸/۴/۵
Ho.shsh۱۰۰,۰۰۰۱۹:۵۳۱۳۹۸/۴/۵
Ho.shsh۱۰۰,۰۰۰۱۹:۵۲۱۳۹۸/۴/۵
payam1346۱۰۰,۰۰۰۱۹:۴۸۱۳۹۸/۴/۵
payam1346۱۰۰,۰۰۰۱۹:۴۶۱۳۹۸/۴/۵
«آخرین برداشت ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
a_aliyary۶۱۴,۱۵۰۰۹:۲۱۱۳۹۸/۴/۵
mom72۳۰۶,۰۰۰۰۹:۱۴۱۳۹۸/۴/۵
Arshida۷۸۴,۰۰۰۰۸:۳۸۱۳۹۸/۴/۵
Kami۶۹۳,۰۰۰۰۸:۳۵۱۳۹۸/۴/۵
reza1371۲۳۸,۰۰۰۰۸:۳۵۱۳۹۸/۴/۵
DigitalMiner۵۶,۰۰۰۰۶:۳۲۱۳۹۸/۴/۵
Kazem6325۶۸۶,۰۰۰۰۵:۴۴۱۳۹۸/۴/۵
fozifard۲,۰۸۶,۰۰۰۰۵:۲۸۱۳۹۸/۴/۵
Amir1364۶۷۲,۰۰۰۰۲:۴۹۱۳۹۸/۴/۵
tablighmarket۱۲۶,۰۰۰۰۱:۱۷۱۳۹۸/۴/۵