ثبت نام

ابتدا از قسمت ثبت نام با وارد کردن مشخصات دقیق ثبت نام را کامل کنید تا حساب کاربری شما فعال شود

اجاره دستگاه

با اجاره کردن هر دستگاه به درآمد مطلوبی دست پیدا کنید و همچنین با دعوت دوستان این درآمد را بیشتر کنید

برداشت

با رسیدن موجودی به حداقل مقدار برداشت به دو روش پایا و کارت به کارت دریافت کنید

star-1

ماین ۱,۰۲۵ تومان در هر روز

star-2

ماین ۶,۹۳۳ تومان در هر روز

star-3

ماین ۳۵,۰۰۰ تومان در هر روز

score-1

دریافت ۱,۰۲۵ امتیاز در هر روز

score-2

دریافت ۶,۹۳۳ امتیاز در هر روز

score-3

دریافت ۳۵,۰۰۰ امتیاز در هر روز

دستگاه های قابل اجاره

دستگاه star-1 به تعداد 4491 عدد
دستگاه star-2 به تعداد 4895 عدد
دستگاه star-3 به تعداد 4923 عدد

دستگاه score-1 به تعداد 4719 عدد
دستگاه score-2 به تعداد 4933 عدد
دستگاه score-3 به تعداد 4947 عدد

دستگاه ویژه به تعداد 409 عدد

۲,۶۳۱

تعداد کاربران

۸۱۲,۶۳۵,۲۳۸

مجموع اجاره ها

۴۱۷,۸۷۳,۲۲۹

مجموع درآمد کاربران
«آخرین اجاره ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
محمد جواد۱۵,۰۰۰۲۳:۰۰۱۳۹۸/۴/۲
azim1368۵۰۰,۰۰۰۲۲:۳۶۱۳۹۸/۴/۲
azim1368۵۰۰,۰۰۰۲۲:۲۴۱۳۹۸/۴/۲
zrynkfsh۱۵,۰۰۰۲۲:۱۶۱۳۹۸/۴/۲
masoud912۱۵,۰۰۰۱۹:۵۶۱۳۹۸/۴/۲
masoud912۱۵,۰۰۰۱۹:۵۵۱۳۹۸/۴/۲
Orkideh۱,۳۵۰,۰۰۰۱۹:۴۱۱۳۹۸/۴/۲
milad۱۰۰,۰۰۰۱۷:۲۲۱۳۹۸/۴/۲
milad۱۰۰,۰۰۰۱۷:۲۱۱۳۹۸/۴/۲
milad۱۰۰,۰۰۰۱۷:۲۱۱۳۹۸/۴/۲
«آخرین برداشت ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
Hossein2019۱۲۶,۰۰۰۲۰:۵۴۱۳۹۸/۴/۲
The king۳۴۹,۹۹۰۱۷:۲۴۱۳۹۸/۴/۲
pooya3132۲۶۰,۰۰۰۰۷:۵۸۱۳۹۸/۴/۲
poulsazi۵۶۰,۰۰۰۰۰:۰۱۱۳۹۸/۴/۲
hamidreza11416۱۲۲,۰۰۰۱۳:۰۸۱۳۹۸/۴/۱
vkalhor۳۰۰,۰۰۰۰۹:۳۳۱۳۹۸/۴/۱
bamana12۱,۵۰۰,۰۰۰۰۷:۳۷۱۳۹۸/۴/۱
balila12۱,۷۰۰,۰۰۰۰۷:۳۶۱۳۹۸/۴/۱
biniaz45۴,۰۰۰۰۷:۲۷۱۳۹۸/۴/۱
yaali445۲۲۴,۰۰۰۰۶:۴۵۱۳۹۸/۴/۱