ثبت نام

ابتدا از قسمت ثبت نام با وارد کردن مشخصات دقیق ثبت نام را کامل کنید تا حساب کاربری شما فعال شود

اجاره دستگاه

با اجاره کردن هر دستگاه به درآمد مطلوبی دست پیدا کنید و همچنین با دعوت دوستان این درآمد را بیشتر کنید

برداشت

با رسیدن موجودی به حداقل مقدار برداشت به دو روش پایا و کارت به کارت دریافت کنید

star-1

ماین ۱,۰۲۵ تومان در هر روز

star-2

ماین ۶,۹۳۳ تومان در هر روز

star-3

ماین ۳۵,۰۰۰ تومان در هر روز

score-1

دریافت ۱,۰۲۵ امتیاز در هر روز

score-2

دریافت ۶,۹۳۳ امتیاز در هر روز

score-3

دریافت ۳۵,۰۰۰ امتیاز در هر روز

دستگاه های قابل اجاره

دستگاه star-1 به تعداد 4374 عدد
دستگاه star-2 به تعداد 4838 عدد
دستگاه star-3 به تعداد 4897 عدد

دستگاه score-1 به تعداد 4596 عدد
دستگاه score-2 به تعداد 4892 عدد
دستگاه score-3 به تعداد 4934 عدد

دستگاه ویژه به تعداد 21 عدد

۳,۳۲۳

تعداد کاربران

۱,۳۵۴,۴۴۰,۲۳۸

مجموع اجاره ها

۱,۰۳۵,۲۴۴,۶۸۷

مجموع درآمد کاربران
«آخرین اجاره ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
zeinab59۱,۳۵۰,۰۰۰۲۰:۰۷۱۳۹۸/۵/۲۹
ali13766۱۵,۰۰۰۱۶:۳۵۱۳۹۸/۵/۲۹
ali13766۱۵,۰۰۰۱۶:۳۴۱۳۹۸/۵/۲۹
ali13766۱۵,۰۰۰۱۶:۳۳۱۳۹۸/۵/۲۹
ali13766۱۵,۰۰۰۱۵:۴۱۱۳۹۸/۵/۲۹
ali13766۱۵,۰۰۰۱۵:۱۶۱۳۹۸/۵/۲۹
ali13766۱۵,۰۰۰۱۵:۰۸۱۳۹۸/۵/۲۹
Hosein1377۱۵,۰۰۰۱۳:۰۳۱۳۹۸/۵/۲۹
Hosein1377۱۵,۰۰۰۱۳:۰۰۱۳۹۸/۵/۲۹
Abouzar.Afraei۱,۳۵۰,۰۰۰۰۰:۱۴۱۳۹۸/۵/۲۹
«آخرین برداشت ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
mehdi1372۹۸۰,۰۰۰۰۹:۲۷۱۳۹۸/۵/۲۷
bamana12۲,۹۵۰,۰۰۰۰۹:۱۲۱۳۹۸/۵/۲۷
balila12۲,۹۵۰,۰۰۰۰۹:۱۱۱۳۹۸/۵/۲۷
mana۲,۹۵۰,۰۰۰۰۹:۱۱۱۳۹۸/۵/۲۷
m.royal2155۱۵۴,۰۰۰۰۸:۴۱۱۳۹۸/۵/۲۷
zeinab59۱۵۰,۰۰۰۰۸:۰۷۱۳۹۸/۵/۲۷
ss.haddadi۲,۰۱۶,۰۰۰۰۷:۴۶۱۳۹۸/۵/۲۷
roozbeh۹۸,۰۰۰۰۲:۰۴۱۳۹۸/۵/۲۷
Amir1364۱,۳۴۴,۰۰۰۰۰:۰۶۱۳۹۸/۵/۲۷
Reza1355912zz۱۲۶,۰۰۰۱۹:۵۵۱۳۹۸/۵/۲۶