ثبت نام

ابتدا از قسمت ثبت نام با وارد کردن مشخصات دقیق ثبت نام را کامل کنید تا حساب کاربری شما فعال شود

اجاره دستگاه

با اجاره کردن هر دستگاه به درآمد مطلوبی دست پیدا کنید و همچنین با دعوت دوستان این درآمد را بیشتر کنید

برداشت

با رسیدن موجودی به حداقل مقدار برداشت به دو روش پایا و کارت به کارت دریافت کنید

star-1

ماین ۱,۰۲۵ تومان در هر روز

star-2

ماین ۶,۹۳۳ تومان در هر روز

star-3

ماین ۳۵,۰۰۰ تومان در هر روز

score-1

دریافت ۱,۰۲۵ امتیاز در هر روز

score-2

دریافت ۶,۹۳۳ امتیاز در هر روز

score-3

دریافت ۳۵,۰۰۰ امتیاز در هر روز

دستگاه های قابل اجاره

دستگاه star-1 به تعداد 280 عدد
دستگاه star-2 به تعداد 481 عدد
دستگاه star-3 به تعداد 479 عدد

دستگاه score-1 به تعداد 446 عدد
دستگاه score-2 به تعداد 491 عدد
دستگاه score-3 به تعداد 495 عدد

دستگاه ویژه به تعداد 85 عدد

۱,۲۹۷

تعداد کاربران

۴۶,۴۳۵,۲۳۸

مجموع اجاره ها

۱۶,۱۱۴,۲۹۲

مجموع درآمد کاربران
«آخرین اجاره ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
Soul_m2۱۵,۰۰۰۲۳:۳۲۱۳۹۸/۱/۴
rezaebi25۱۵,۰۰۰۲۱:۳۱۱۳۹۸/۱/۴
kati1966۱۵,۰۰۰۱۸:۲۴۱۳۹۸/۱/۴
rezaebi25۱۵,۰۰۰۱۵:۴۷۱۳۹۸/۱/۴
irwebsazan۵۰۰,۰۰۰۱۴:۱۹۱۳۹۸/۱/۴
zozozozo۱۵,۰۰۰۱۲:۰۴۱۳۹۸/۱/۴
zalatan00۱۵,۰۰۰۰۸:۳۵۱۳۹۸/۱/۴
zalatan00۱۵,۰۰۰۰۸:۳۴۱۳۹۸/۱/۴
zalatan00۱۵,۰۰۰۰۸:۳۴۱۳۹۸/۱/۴
zalatan00۱۵,۰۰۰۰۸:۳۳۱۳۹۸/۱/۴
«آخرین برداشت ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
irwebsazan۱,۵۰۰,۰۰۰۱۲:۵۳۱۳۹۸/۱/۴
workiran2020۲۴۹,۰۰۰۱۴:۵۴۱۳۹۸/۱/۳
ghasem1345۴۲۰,۰۰۰۱۲:۱۲۱۳۹۸/۱/۳
eearnir۱۰۰,۰۰۰۱۹:۴۱۱۳۹۸/۱/۲
realalireza۵,۸۰۰۰۷:۲۸۱۳۹۸/۱/۱
taherdin۸,۲۰۰۱۵:۳۶۱۳۹۷/۱۲/۲۹
mohammad1376۴۶,۹۳۵۰۸:۲۰۱۳۹۷/۱۲/۲۹
Imanmomen25۷,۰۰۰۰۱:۳۹۱۳۹۷/۱۲/۲۹
workiran2020۲۱۳,۰۰۰۰۰:۳۹۱۳۹۷/۱۲/۲۹
aghilkooshki۱۴,۰۰۰۱۲:۳۸۱۳۹۷/۱۲/۲۸