ثبت نام

ابتدا از قسمت ثبت نام با وارد کردن مشخصات دقیق ثبت نام را کامل کنید تا حساب کاربری شما فعال شود

اجاره دستگاه

با اجاره کردن هر دستگاه به درآمد مطلوبی دست پیدا کنید و همچنین با دعوت دوستان این درآمد را بیشتر کنید

برداشت

با رسیدن موجودی به حداقل مقدار برداشت به دو روش پایا و کارت به کارت دریافت کنید

star-1

ماین ۱,۰۲۵ تومان در هر روز

star-2

ماین ۶,۹۳۳ تومان در هر روز

star-3

ماین ۳۵,۰۰۰ تومان در هر روز

score-1

دریافت ۱,۰۲۵ امتیاز در هر روز

score-2

دریافت ۶,۹۳۳ امتیاز در هر روز

score-3

دریافت ۳۵,۰۰۰ امتیاز در هر روز

دستگاه های قابل اجاره

دستگاه star-1 به تعداد 4686 عدد
دستگاه star-2 به تعداد 4960 عدد
دستگاه star-3 به تعداد 4976 عدد

دستگاه score-1 به تعداد 4860 عدد
دستگاه score-2 به تعداد 4975 عدد
دستگاه score-3 به تعداد 4990 عدد

دستگاه ویژه به تعداد 788 عدد

۱,۸۲۸

تعداد کاربران

۲۶۴,۲۳۵,۲۳۸

مجموع اجاره ها

۵۱,۵۴۶,۷۸۳

مجموع درآمد کاربران
«آخرین اجاره ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
tarasystem۱,۲۰۰,۰۰۰۰۰:۳۶۱۳۹۸/۲/۳
heyrani_alireza۱۵,۰۰۰۰۰:۱۲۱۳۹۸/۲/۳
heyrani_alireza۱۵,۰۰۰۰۰:۱۰۱۳۹۸/۲/۳
aliahmadi۱۵,۰۰۰۲۱:۵۶۱۳۹۸/۲/۲
aliahmadi۱۵,۰۰۰۲۱:۵۴۱۳۹۸/۲/۲
mortaza۱۵,۰۰۰۲۱:۵۱۱۳۹۸/۲/۲
mortaza۱۵,۰۰۰۲۱:۵۰۱۳۹۸/۲/۲
mortaza۱۰۰,۰۰۰۲۱:۴۸۱۳۹۸/۲/۲
Erfanhseini۱۵,۰۰۰۱۷:۰۹۱۳۹۸/۲/۲
Erfanhseini۱۵,۰۰۰۱۷:۰۶۱۳۹۸/۲/۲
«آخرین برداشت ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
Amir1364۱۴۰,۰۰۰۰۲:۵۰۱۳۹۸/۲/۳
2020۱۲۶,۰۰۰۰۰:۴۲۱۳۹۸/۲/۳
tarasystem۳۳۰,۰۰۰۰۰:۳۵۱۳۹۸/۲/۳
Fatima۹۸,۰۰۰۰۰:۳۲۱۳۹۸/۲/۳
pepa64۲,۰۰۰۰۰:۲۲۱۳۹۸/۲/۳
Shining۳۵۰,۰۰۰۰۰:۱۳۱۳۹۸/۲/۳
yaali445۲۶۰,۰۰۰۰۰:۰۰۱۳۹۸/۲/۳
fozifard۱,۱۷۹,۰۰۰۱۱:۳۸۱۳۹۸/۱/۳۱
mom72۱۶۰,۰۰۰۱۱:۰۸۱۳۹۸/۱/۳۱
farhadmilan۱۲۹,۴۵۹۱۰:۴۱۱۳۹۸/۱/۳۱