ثبت نام

ابتدا از قسمت ثبت نام با وارد کردن مشخصات دقیق ثبت نام را کامل کنید تا حساب کاربری شما فعال شود

اجاره دستگاه

با اجاره کردن هر دستگاه به درآمد مطلوبی دست پیدا کنید و همچنین با دعوت دوستان این درآمد را بیشتر کنید

برداشت

با رسیدن موجودی به حداقل مقدار برداشت به دو روش پایا و کارت به کارت دریافت کنید

star-1

ماین ۱,۰۲۵ تومان در هر روز

star-2

ماین ۶,۹۳۳ تومان در هر روز

star-3

ماین ۳۵,۰۰۰ تومان در هر روز

score-1

دریافت ۱,۰۲۵ امتیاز در هر روز

score-2

دریافت ۶,۹۳۳ امتیاز در هر روز

score-3

دریافت ۳۵,۰۰۰ امتیاز در هر روز

دستگاه های قابل اجاره

دستگاه star-1 به تعداد 4691 عدد
دستگاه star-2 به تعداد 4961 عدد
دستگاه star-3 به تعداد 4976 عدد

دستگاه score-1 به تعداد 4863 عدد
دستگاه score-2 به تعداد 4975 عدد
دستگاه score-3 به تعداد 4990 عدد

دستگاه ویژه به تعداد 789 عدد

۱,۸۲۱

تعداد کاربران

۲۶۲,۸۱۵,۲۳۸

مجموع اجاره ها

۴۸,۵۶۳,۳۲۴

مجموع درآمد کاربران
«آخرین اجاره ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
Ho.shsh۱۵,۰۰۰۱۲:۲۵۱۳۹۸/۲/۲
aliff77۱۵,۰۰۰۲۱:۵۸۱۳۹۸/۲/۱
reza1371۱,۲۰۰,۰۰۰۱۴:۲۰۱۳۹۸/۲/۱
aerfani۱۵,۰۰۰۱۰:۴۶۱۳۹۸/۲/۱
mom72۱,۲۰۰,۰۰۰۰۹:۵۵۱۳۹۸/۲/۱
ark2008045@gmail.com۱,۲۰۰,۰۰۰۰۸:۱۰۱۳۹۸/۲/۱
ark2008045@gmail.com۱,۲۰۰,۰۰۰۰۸:۰۹۱۳۹۸/۲/۱
tarasystem۱,۲۰۰,۰۰۰۰۰:۴۷۱۳۹۸/۲/۱
pershianfa۱۵,۰۰۰۲۳:۰۷۱۳۹۸/۱/۳۱
pershianfa۱۵,۰۰۰۲۳:۰۱۱۳۹۸/۱/۳۱
«آخرین برداشت ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
tablighmarket۴۲,۰۰۰۰۶:۵۴۱۳۹۸/۱/۳۱
farzad74۱۴۰,۰۰۰۰۱:۴۲۱۳۹۸/۱/۳۱
2020۲۱۰,۰۰۰۰۰:۳۹۱۳۹۸/۱/۳۱
clashpars۲۷۱,۰۰۰۰۰:۰۹۱۳۹۸/۱/۳۱
hossiensarbaz۲,۴۰۰,۰۰۰۰۰:۰۸۱۳۹۸/۱/۳۱
payam1346۱۰۰,۰۰۰۲۳:۲۰۱۳۹۸/۱/۳۰
mortaza۳,۲۰۰۲۲:۱۱۱۳۹۸/۱/۳۰
boys_boot۵۰۴,۰۰۰۱۵:۳۳۱۳۹۸/۱/۳۰
tarasystem۲۱۰,۰۰۰۱۵:۱۴۱۳۹۸/۱/۳۰
Hossein98۳۰,۷۴۹۱۲:۵۲۱۳۹۸/۱/۳۰