ثبت نام

ابتدا از قسمت ثبت نام با وارد کردن مشخصات دقیق ثبت نام را کامل کنید تا حساب کاربری شما فعال شود

اجاره دستگاه

با اجاره کردن هر دستگاه به درآمد مطلوبی دست پیدا کنید و همچنین با دعوت دوستان این درآمد را بیشتر کنید

برداشت

با رسیدن موجودی به حداقل مقدار برداشت به دو روش پایا و کارت به کارت دریافت کنید

star-1

ماین ۱,۰۲۵ تومان در هر روز

star-2

ماین ۶,۹۳۳ تومان در هر روز

star-3

ماین ۳۵,۰۰۰ تومان در هر روز

score-1

دریافت ۱,۰۲۵ امتیاز در هر روز

score-2

دریافت ۶,۹۳۳ امتیاز در هر روز

score-3

دریافت ۳۵,۰۰۰ امتیاز در هر روز

دستگاه های قابل اجاره

دستگاه star-1 به تعداد 4699 عدد
دستگاه star-2 به تعداد 4963 عدد
دستگاه star-3 به تعداد 4976 عدد

دستگاه score-1 به تعداد 4870 عدد
دستگاه score-2 به تعداد 4976 عدد
دستگاه score-3 به تعداد 4990 عدد

دستگاه ویژه به تعداد 802 عدد

۱,۷۵۸

تعداد کاربران

۲۴۷,۸۹۰,۲۳۸

مجموع اجاره ها

۴۴,۲۴۴,۳۷۵

مجموع درآمد کاربران
«آخرین اجاره ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
tarasystem۱,۲۰۰,۰۰۰۱۶:۲۱۱۳۹۸/۱/۲۹
mortezarj14۱۵,۰۰۰۰۹:۱۵۱۳۹۸/۱/۲۹
mortezarj14۱۵,۰۰۰۰۹:۱۴۱۳۹۸/۱/۲۹
Rezaalinezhad۱۵,۰۰۰۰۱:۱۱۱۳۹۸/۱/۲۹
Amir1364۱,۲۰۰,۰۰۰۲۲:۵۱۱۳۹۸/۱/۲۸
Ho.shsh۱۵,۰۰۰۱۹:۲۳۱۳۹۸/۱/۲۸
payam1346۱۰۰,۰۰۰۱۹:۱۴۱۳۹۸/۱/۲۸
fozifard۱,۲۰۰,۰۰۰۱۸:۱۷۱۳۹۸/۱/۲۸
fozifard۱,۲۰۰,۰۰۰۱۸:۱۶۱۳۹۸/۱/۲۸
fozifard۱,۲۰۰,۰۰۰۱۸:۱۵۱۳۹۸/۱/۲۸
«آخرین برداشت ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
mahdiashtian۴,۱۰۰۱۲:۱۷۱۳۹۸/۱/۲۹
Mohamadreza5415۶۳,۰۰۰۱۰:۳۶۱۳۹۸/۱/۲۹
daryoush1983۸۳,۷۳۲۰۸:۳۶۱۳۹۸/۱/۲۹
balila12۱,۵۰۰,۰۰۰۰۶:۰۹۱۳۹۸/۱/۲۹
marlikhp۱۵,۷۴۹۰۳:۴۸۱۳۹۸/۱/۲۹
eearnir۱۶۷,۰۰۰۰۲:۴۵۱۳۹۸/۱/۲۹
Amir1364۲۸,۰۰۰۰۱:۵۲۱۳۹۸/۱/۲۹
mortezarj14۳۰,۰۰۰۰۰:۲۵۱۳۹۸/۱/۲۹
ramin1372۷۰,۰۰۰۰۰:۲۳۱۳۹۸/۱/۲۹
Shining۳۵۰,۰۰۰۰۰:۲۲۱۳۹۸/۱/۲۹