ثبت نام

ابتدا از قسمت ثبت نام با وارد کردن مشخصات دقیق ثبت نام را کامل کنید تا حساب کاربری شما فعال شود

اجاره دستگاه

با اجاره کردن هر دستگاه به درآمد مطلوبی دست پیدا کنید و همچنین با دعوت دوستان این درآمد را بیشتر کنید

برداشت

با رسیدن موجودی به حداقل مقدار برداشت به دو روش پایا و کارت به کارت دریافت کنید

star-1

ماین ۱,۰۲۵ تومان در هر روز

star-2

ماین ۶,۹۳۳ تومان در هر روز

star-3

ماین ۳۵,۰۰۰ تومان در هر روز

score-1

دریافت ۱,۰۲۵ امتیاز در هر روز

score-2

دریافت ۶,۹۳۳ امتیاز در هر روز

score-3

دریافت ۳۵,۰۰۰ امتیاز در هر روز

دستگاه های قابل اجاره

دستگاه star-1 به تعداد 4584 عدد
دستگاه star-2 به تعداد 4923 عدد
دستگاه star-3 به تعداد 4948 عدد

دستگاه score-1 به تعداد 4769 عدد
دستگاه score-2 به تعداد 4956 عدد
دستگاه score-3 به تعداد 4965 عدد

دستگاه ویژه به تعداد 649 عدد

۲,۲۴۵

تعداد کاربران

۴۶۶,۸۸۵,۲۳۸

مجموع اجاره ها

۱۹۱,۸۳۶,۶۴۰

مجموع درآمد کاربران
«آخرین اجاره ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
irwebsazan۵۰۰,۰۰۰۲۱:۴۳۱۳۹۸/۳/۱
irwebsazan۵۰۰,۰۰۰۲۱:۴۲۱۳۹۸/۳/۱
khodekhod۱۵,۰۰۰۲۰:۰۱۱۳۹۸/۳/۱
mojtaba1366۱۰۰,۰۰۰۱۷:۳۳۱۳۹۸/۳/۱
hamidreza11416۱۰۰,۰۰۰۱۵:۱۹۱۳۹۸/۳/۱
Charsetad۱,۳۵۰,۰۰۰۱۴:۱۴۱۳۹۸/۳/۱
lovefunir۱۵,۰۰۰۰۱:۳۴۱۳۹۸/۳/۱
lovefunir۱۵,۰۰۰۰۱:۲۹۱۳۹۸/۳/۱
bamana12۱,۳۵۰,۰۰۰۱۸:۲۲۱۳۹۸/۲/۳۱
fozifard۱,۳۵۰,۰۰۰۱۷:۵۱۱۳۹۸/۲/۳۱
«آخرین برداشت ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
mojtaba1366۱۰۰,۰۰۰۱۳:۱۲۱۳۹۸/۳/۱
AMozafar۸۴,۰۰۰۱۲:۱۱۱۳۹۸/۳/۱
mom72۲۰۰,۰۰۰۱۰:۲۷۱۳۹۸/۳/۱
workiran2020۳۱۴,۰۰۰۱۰:۰۲۱۳۹۸/۳/۱
Nima79578۳۶۴,۰۰۰۰۹:۵۴۱۳۹۸/۳/۱
pourya.omrani۸۴,۰۰۰۰۸:۳۵۱۳۹۸/۳/۱
a_aliyary۱۴۰,۰۰۰۰۷:۵۰۱۳۹۸/۳/۱
mashtiali۳۰۸,۰۰۰۰۲:۲۳۱۳۹۸/۳/۱
Saeedeh_cj۲۸,۰۰۰۲۱:۴۲۱۳۹۸/۲/۳۱
irwebsazan۱,۵۰۰,۰۰۰۲۱:۲۷۱۳۹۸/۲/۳۱